06.01.2017 - Forholdet mellom Norge og Kina ble betydelig bedre rett før jul. Dette betyr en enklere hverdag for kinesiske turoperatører og trolig enda flere reisende fra Kina til Norge. Derfor er det enda viktigere nå enn før å følge opp mulighetene fra workshop i Kina, i november 2016.

68 prosent flere gjester i 2016

Det kinesiske markedet har vokst enormt i de siste årene i Norge og i Nord-Norge

Antall kinesiske gjestedøgn i Nord-Norge registrert i perioden jan. - okt. 2016 er:15.055. Dette er en økning på 68% sammenlignende med samme periode i 2015. Kinesiske gjester har nå passert Japan i antall gjestedøgn i landsdelen. Og interessen fortsetter å øke.

NNR presenterer en rapport fra workshop i de tre største kinesiske byer: Guangzhou, Shanghai og Beijing som ble arrangert i november 2016. Rapporten suppleres med oversikter over de meste aktuelle TO som deltok på workshoppene i hver by.

Vedlagte filer

  • Rapport WorkshopKINA2016
  • Agency List-Beijing Nov 2
  • Agency List-Guangzhou Nov 2
  • Agency List-Shanghai Nov 14