27.01.2017 - Spansk pressetur ga verdifulle resultater

Pressetur gir verdifulle resultater

Etter vel gjennomført pressetur i samarbeid med Innovasjon Norge, Finnmarksløpet og NordNorsk Reiseliv, har vedlagt artikel blitt publisert i et opplag på 225.000 og forventes lest av 787.500 spanjoler. 

Dette er god markedsføring! 

Takk til alle som har bidratt til å få dette til! 

Vedlagte filer