21.03.2017 - 1.mars startet NordNorsk Reiseliv (NNR) et nytt 3-årig, samisk reiselivsprosjekt hvor bedrifter som satser på samisk kultur står i sentrum. Prosjektet er finansiert av Sametinget, Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark, samt Innovasjon Norge. Prosjektets fokusområder er kompetanseheving, kunnskapsproduksjon, nettverksarbeid og distribusjon.

Markedet er i endring. Det er blitt enklere å reise og tilfanget av turister som søker meningsfylte opplevelser øker. Det gjør også etterspørselen etter kulturelle opplevelser. I tillegg er kunden selv blitt de nye markedsførerne gjennom enkel tilgang til sosiale media. Det betyr at selve opplevelsen i mye større grad har blitt den nye markedsføringen – noe som betyr at linken mellom Merkevaren Nord-Norge, som NordNorsk Reiseliv skal bygge, og selve produktleveransen må styrkes.

For å kunne bygge merkevaren Nord-Norge er det viktigere enn noen gang med gode produkter som leverer på merkevaren. Målet i Samisk Reiseliv 2.0 vil derfor være å styrke verdiskapningen for deltakende bedrifter gjennom en systematisk utvikling av bedriftens kompetanse og leveranse, samt styrke markedstilgang og bedre tilgjengeligheten. Samisk kultur står sterkt i Nord-Norge og har stor attraksjonskraft. Å få opp flere profesjonelle, samiske reiselivsprodukter vil være essensielt for effektiv bygging av merkevaren Nord-Norge.

Nina Smedseng er ansatt som prosjektleder i 100 % stilling. Prosjektet er nå i en oppstartsfase for å få alle detaljer på plass, og tar sikte på å holde første styringsgruppemøte i løpet av mai måned. Styringsgruppen, som blant annet vil bestå av flere samiske reiselivsbedrifter, vil sammen med NordNorsk Reiseliv være førende for arbeidet som skal gjøres i prosjektet.
Prosjektleder er nå i full gang med å få oversikt over potensielle prosjektdeltakere i Nord-Norge samt etablere en grunnmur for prosjektet. Også sørsamiske bedrifter vil inviteres inn som deltakere i deler av prosjektet.

Prosjektet vil kreve aktive deltakere som ønsker å tilegne seg reiselivskunnskap gjennom forskning, nettverksarbeid og kompetanseheving, for å styrke verdiskapningen i sitt reiselivstilbud.

For mer informasjon om prosjektet, vennligst kontakt:
NordNorsk Reiseliv AS
Nina Smedseng
Prosjektleder Samisk Reiseliv 2.0
Tlf. 900 98 573, nina@nordnorge.com