12.05.2017 - 1.mars startet NordNorsk Reiseliv (NNR) et nytt 3-årig, samisk reiselivsprosjekt hvor bedrifter som satser på samisk kultur står i sentrum. Prosjektet er finansiert av Sametinget, Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark, samt Innovasjon Norge. Prosjektets fokusområder er kompetanseheving, kunnskapsproduksjon, nettverksarbeid og distribusjon.

Markedet er i endring. Det er blitt enklere å reise og tilfanget av turister som søker meningsfylte opplevelser øker. Det gjør også etterspørselen etter kulturelle opplevelser. I tillegg er kunden selv blitt de nye markedsførerne gjennom enkel tilgang til sosiale media. Det betyr at selve opplevelsen i mye større grad har blitt den nye markedsføringen – noe som betyr at linken mellom Merkevaren Nord-Norge, som NordNorsk Reiseliv skal bygge, og selve produktleveransen må styrkes.

For å kunne bygge merkevaren Nord-Norge er det viktigere enn noen gang med gode produkter som leverer på merkevaren. Målet i "Johtit - Samisk Reiseliv"vil derfor være å styrke verdiskapningen for deltakende bedrifter gjennom en systematisk utvikling av bedriftens kompetanse og leveranse, samt styrke markedstilgang og bedre tilgjengeligheten. Samisk kultur står sterkt i Nord-Norge og har stor attraksjonskraft. Å få opp flere profesjonelle, samiske reiselivsprodukter vil være essensielt for effektiv bygging av merkevaren Nord-Norge.

Nina Smedseng er ansatt som prosjektleder i 100 % stilling. Prosjektet er nå i en oppstartsfase for å få alle detaljer på plass. Første styringsgruppemøte ble avholdt 2.mai i Alta. Der ble prosjektnavnet justert til "Johtit - Samisk Reiseliv". Johtit betyr "på tur" eller "flytting" og vi ordet johtit (nordsamisk) representerer en symbolverdi for de endringene reiselivet er inne i nå.

Styringsgruppen består pr i dag av Ellinor Utsi (styringsgruppeleder) fra Davvi Siida i Kjøllefjord, Kirsten Østby fra Sametinget, Hilde Bjørkli fra NNR. Observatører: Anja Christensen fra Innovasjon Norge, Vivia Aira fra Nordland Fylkeskommunesom, Rune Eliassen fra Troms Fylkeskommune og Finnmark Fylkeskommune. I tillegg er vi i prosess med å få inn en reiselivsbedrift fra Nordland og en fra Troms. Styringsgruppa, vil sammen med NordNorsk Reiseliv, være førende for arbeidet som skal gjøres i prosjektet.

Snart starter vi rekrutteringen av samiske reiselivsbedrifter som ønsker å bidra positivt i et nettverk, men som hovedsakelig ønsker å legge ned hardt arbeid for å øke omsetning og lønnsomhet i egen bedrift gjennom kompetanseheving og produktutvikling.

Noen milepæler framover:
- Invitasjon til å være med i prosjektet: planlagt juni.
- Aktiviteter som involverer bedriftene vil komme i gang høsten/2.halvår.
- Prosjektet er nå i en oppstartsfase som følger rammene i opprinnelig prosjektplan og som er helt nødvendig for at vi skal oppnå de mål som er satt i prosjektet.

Hvor informerer vi i framtiden:
Alle reiselivsbedrifter med interesse i prosjektet oppfordres til å Like NordNorsk Reiseliv på FB (vår bransje FB). Da får du opp bransjenyheter på feeden din. Sjekk også her på bransjeweben vår http://bransje.nordnorge.com

Har du spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med meg

NordNorsk Reiseliv AS
Nina Smedseng
Prosjektleder "Johtit -Samisk Reiseliv"
Tlf. 900 98 573, nina@nordnorge.com