19.04.2017 - Stillingen skal ha fokus på arrangementsutvikling og arrangementsplanlegging for å minske sårbarheten gjennom en støttefunksjon til Longyearbyens mange events og arrangement.

ARRANGEMENTSKONTOR

Visit Svalbard er sammen med medlemmene i Reiselivsrådet i gang med fase 3 av masterplanen, «fra ord til handling», der vi skal gjennomføre alle tiltakene i planen. Det å skape nye arrangement og opplevelser i byen vår har høy prioritet i dette arbeidet, spesielt med tanke på å utvikle perioden oktober - januar!

Vi søker derfor nå etter en ARRANGEMENTSKOORDINATOR i full stilling – se vedlagt annonse og link til Finn: http://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=84100868

Vi vil ha den beste – så hjelp oss gjerne gjennom å spre annonse utover!