BRANSJENETT Northern Norway
 

Nytt om NNR

Nordnorsk charterfond

Fondet skal redusere charteroperatørenes økonomiske risiko ved etablering av ny chartertrafikk til landsdelen og dermed stimulere turoperatører til å sette inn flere...  Les mer

Arne Trengereid er årets markedsfører

Nordnorsk Markedsføringspris til uredd bergenser  Les mer

Ann-Heidi Hansen tilbake etter produktiv studiepermisjon

Som merkevareansvarlig i NordNorsk Reiseliv AS vil hun hovedsakelig jobbe med merkevaren Nord-Norge, samt utviklingsoppgaver rettet mot næringen.  Les mer

Reiselivet i Nord-Norge et viktig satsingsområde

Vedlagte notat er sendt til ca. 400 sentrale-, fylkeskommunale- og kommunale næringspolitiske aktører, interessenter og aktører i næringen, på oppfordring fra aksjonærene i...  Les mer

Brev fra Utenriksdepartementet, Næringslivsseksjonen

Utenriksdepartementet takker for orienteringen de fikk i utsendt notat. Utviklingen i Nordområdene generelt er som kjent av stor interesse også for Utenriksdepartementet.  Les mer

Politisk vedtak med støtte til NordNorsk Reiseliv AS

Formannskapet i Hamarøy Kommune uttaler seg om viktigheten av selskapet NordNorsk Reiseliv AS.  Les mer
 
Vanlig utgave | Mobilvennlig utgave

Tips en venn