24.10.2016 - NordNorsk Reiseliv AS er et aksjeselskap og ledes av et styre som velges av en general-forsamling. Styret tilsetter daglig leder.

Styret i NordNorsk Reiseliv AS består av 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som velges for to år av gangen. En ansatterepresentant har også styreplass og har samme rettigheter som øvrige styremedlemmer.

Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder for 2 år av gangen. 

Styreleder:

 • Svenn Are Jenssen - Rapp konsernet  (2015 - 2017) 

Nestleder:

 • Knut Sigurd Pettersen - Scandic / Rica Hotels Finnmark (2016 - 2018)

Styremedlemmer:

 • Anne Marit Bjørnflaten  - Hurtigruten ASA (2016 - 2018) 
 • Audhild Bang Rande - Vega Kommune (2016 - 2018)
 • Trude Mørkved - Basecamp Senja (2015 - 2017)
 • Sunniva Juhls - Juhl`s Silvergallery (2015 - 2017)
 • Erik Tharaldsen  - Thon Hotels (2016 - 2018)
 • Evgenia Egorova - NordNorsk Reiseliv AS (ansatterepresentant)

  Varamedlemmer:

  • Torbjørn Amundsen - Biotope (2016 - 2017)         
  • Hans Olav Eriksen - Lyngsfjord Adventure  (2016 - 2017) 

  Valgkomitée:

  • Leder: Eva Steen Jenssen - Finnmark Fylkeskommune (2015 - 2017)
  • Liv Rask Sørensen - Nordland Fylkeskommune (2015 - 2017)
  • Poul-Henrik Remmer - Scanic Ishavshotel (2016 - 2018)

  Selskapets valgkomité består av 3 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Instruks for valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Endringer i instruks for valgkomité krever 2/3 flertall i generalforsamling.