03.06.2019 - Prosjektet Visit Arctic Europe har resultert i 21000 nye gjester og 130 000 ekstra overnattinger bare siste vinter

Prosjektet Visit Arctic Europe har i sitt samarbeid med 12 europeiske turoperatører levert 21000 nye gjester til regionen bare sist vinter. Dette utgjør mer enn 130 000 nye overnattinger til våre feriedestinasjoner.

- Fra norsk ståsted har bidraget fra EU-programmet Interreg Nord 2014-2020, Troms Fylkeskommunes regionale utviklingsfond, Innovasjon Norge Arktis gjennom programmet Arktis 2030, Nordisk Ministerråd samt deltakende selskaper, har Visit Arctic Europe prosjektet gitt oss mulighet til å fokusere på hvordan vi kan utløse det store markedspotensiale.

Styrken i dette prosjektet, i tillegg til å danne nettverk blant aktørene i reiselivet i vår region og å bringe utenlandske turoperatører inn som partnere i prosjektet, er fokuset på et operativt samarbeid på tvers av grensene. Fra vårt ståsted er det også viktig at prosjektet er bygd på behovene i markedet, og det faktum at mange reisende se på Visit Arctic regionen som en reisedestinasjon. I et sterkt konkurransepreget globalt marked må vi samarbeide på tvers av grensene for å sikre at vi får vår del av den globale veksten i turismen, uttaler administrerende direktør i NordNorsk Reiseliv, Trond Øverås. 

Les mer i pressemeldingen som er vedlagt.