Akvakultur i Vesterålen

Akvakultur i Vesterålen viser fram laksen

Laks er Norges mest kjente matprodukt i utlandet. Hos Akvakultur i Vesterålen får du bli med ut og se på et ordentlig lakseoppdrett, og du får all mulig informasjon om en av Norges viktigste næringer.

Fisk er Norges største eksportnæring etter olje og gass. Daglig eksporterer Norge 36 millioner middagsporsjoner, av disse er 11-12 millioner oppdrettslaks. Dette gjør Norge til verdens største eksportør av atlantisk laks, noe som er veldig viktig for de som bor langs kysten, nasjonaløkonomien så vel som for verdens matforsyning.

Laks er sunt året rundt

Laks inneholder mange ulike næringsstoffer som er bra for helsa. Viktigst er det høye innholdet av fettsyren omega 3. Strenge kaloritellere vil nok se at laks er langt mer kaloririkt enn torsk, men det er fett som gjør godt for hjerne og syn, og som motvirker hjerte- og karsykdommer.

Norskekysten er oppdrettslandskap

Norskekysten med sine hundretusentalls små og store øyer, lune bukter og skjermede farvann er som skapt for oppdrett. Anleggene legges i le, men der det er god vanngjennomstrømming. Golfstrømmen sørger for at det aldri legger seg is. Få andre landskaper i verden har lignende forutsetninger.

Laksen skaper jobber

Da lakseoppdrettet vokste fram på 1970-tallet, skjedde dette i fiskerimiljøene langs kysten. Her var man allerede vant med fisk, garn og nøter. Fiskeværene var små og lå spredt, med god plass for nye anlegg. Samtidig ble tradisjonelt fiske både sentralisert og rasjonalisert, og det ble frigjort arbeidskraft til å jobbe i den nye næringa.

Laksen er en sosial skapning

En av årsakene til suksessen er laksens egenskaper som gjør den særlig egnet for oppdrett. Laksen har en rolig adferd, og lar seg ikke stresse av artsfrender i merdene. Torsken er for eksempel langt mer aggressiv overfor andre, og har vist seg mye vanskeligere å kultivere. Laksen er i dag vårt mest effektive husdyr, og vokser rundt et kilo på et kilo fôr, noe som gir god utnyttelse av ressursene.

Utfordringer oppstår og løses

Laksenæringen har fra 1970-tallet og framover hatt en eventyrlig vekst, men som all industri også utfordringer. På 80-tallet hadde man utfordringer med sykdom, heldigvis ble dette løst med vaksinering og strenge krav til hygiene. I dag er norsk oppdrettsfisk er en frisk fisk, og bruken av legemidler en bare en brøkdel av det man finner i annet dyrehold. Lakselus er næringas største utfordring i dag. Dette er en liten hoppekreps som finnes naturlig i norske farvann, men som kan være til skade for laksen hvis det blir for mye av den. Det føres nøye kontroll, og når det er nødvendig bekjempes den med legemidler, eller man setter ut leppefisk som spiser lus. Norge har i dag verdens strengeste regelverk for oppdrett, fordi denne næringa trenger en natur i balanse og et rent hav.

Bli med til merdekanten

Etter en omvisning i utstillingene er det tid for å se laksen. På anlegget har de varmedresser, støvler og redningsvester. I en liten passasjerbåt blir man kjørt de få hundre metrene fra land til merdene ute i Sortlandssundet. Fra båten ser man ned i de store notposene som går 40-50 meter ned i vannet. Foringen er automatisert ved at en maskin sprøyter ut laksefor, og pelletsen treffer vannflata som tunge regndråper mens laksen hopper og spretter. På merdekanten forteller røkteren om sin jobb og om laksen liv.

Besøk på Akvakultur i Vesterålen

Akvakultur i Vesterålen er både et vanlig oppdrettsanlegg og et utstillingsanlegg. Utstillingene tar deg igjennom norsk fiskeoppdrettshistorie og viser moderne norsk havbruk. Et 12 meter langt kart av glass viser ved lyspunkt havbruksnæringa i hele Nord-Norge. En båttur ut til selve oppdrettsanlegget for å hilse på laksen hører også med. Besøket avsluttes med en liten smak av lokalprodusert laks, ørret eller røye. Det er også et lite fiskeutsalg på anlegget. Akvakultur i Vesterålen er åpent for omvisninger i sommersesongen. Høst, vinter og vår er det også mulig å komme både for grupper og individuelle, man må bare si fra på forhånd.

Vil du besøke Akvakultur i Vesterålen?

Besøk hjemmesidene til Akvakultur for å få mer informasjon!