07.06.2016 - Et garantifond som redusere risiko ved å sette opp charterfly til Nord-Norge som gir nye tilbud til regionen.

De tre nordnorske fylkeskommunene har finnansiert opp charterfond Nord-Norge som et virkemiddel for å øke turisttrafikken til landsdelen. NordNorsk Reiseliv AS er satt til å administere og markedsføre fondet. 

Informasjon om tildelingskriterier og søknadsskjema ligger vedlagt.

For mer informasjon: 

NordNorsk Reiseliv AS 

Tel: 901 77 500

E-mail: charterfund@nordnorge.com