16.12.2015 - Fondet skal redusere charteroperatørenes økonomiske risiko ved etablering av ny chartertrafikk til landsdelen og dermed stimulere turoperatører til å sette inn flere direkteruter fra de store markedene og inn til Nord-Norge.

Den globale turisttrenden er tydelig. Turister tar stadig fler, men kortere ferier og de vil reise med fly.  For at Nord-Norge skal kunne ta ut en større del av den internasjonale turistveksten, er det behov for å øke volumet på turismen. Dette gjøres først og fremst gjennom en betydelig forbedring i tilgjengeligheten, hevder Menon i rapporten, Fremtidens næringer i Nord, fra 2013. 

Den store veksten i internasjonale turisme kombinert med vår regions omfattende turistkvaliteter mener vi danner et svært stort potensial for fremtidig vekst i reiselivsnæringen i nord. Vi har gjennom en langsiktig, kunnskapsbasert og strategisk satsning lykkes i vårt arbeid med å fremme Nord-Norge som et attraktivt reisemål særlig på vinteren sier Arne Trengereid, Adm.dir. i NordNorsk Reiseliv AS. Det har vært bred politisk enighet om etableringen av dette fondet og det vil kunne få store konsekvenser for reiselivet i landsdelen.

Et interimsstyre ledet av NHO Reiseliv Nord-Norge, har i over 4 år arbeidet med å få ordningen på plass. Interimsstyret har bestått av representanter fra NordNorsk Reiseliv AS, Rica Hotels, Thon Hotes, Hurtigruten, Avinor, Innovasjon Norge, Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark. Fondet skal administreres av NordNorsk Reiseliv AS. 

For spørsmål ta kontakt med: charterfond@nordnorge.com eller ring 901 77 500.