13.11.2015 - Trond Øverås er ansatt som ny adm.direktør

Trond Øverås er 52 år og kommer opprinnelig fra Setermoen i Indre Troms. Han har bred og allsidig bakgrunn fra reiselivsnæringen. Mesteparten av sitt yrkesaktive liv innenfor næringen har han jobbet i Hurtigruten konsernet, herav 10 år som leder for Spitsbergen Travel på Svalbard. I Hurtigruten arbeidet han 6 år i ledergruppen i ulike funksjoner, primært innenfor marked og produktutviklingsiden. Han har sittet i flere råd og utvalg innen norsk reiseliv. Trond har en MBA fra Universitetet i Tromsø, utdanning innen reiseliv samt militær bakgrunn fra Krigsskolen. Trond Øverås har i dag stillingen som reiselivssjef for Visit Troms-Region.

 

«Jeg ser med stor spenning frem til å jobbe for NordNorsk Reiseliv og med reiselivsnæringen i hele landsdelen vår. Vi er en viktig næring som har vært og er i en spennende utvikling. I tillegg til de enkelte reiselivsdestinasjoner og de utøvende aktørene i bransjen gleder jeg meg til å bli enda mer kjent med selskapet, medarbeiderne og det å videreføre det fokus selskapet har» sier Trond Øverås.

«Reiselivet i nord er i sterk vekst med store utviklingsmuligheter. Skal vi ta ut dette potensialet kreves samhandling og fremtidsrettede strategier i det videre arbeid. Med Trond Øverås sin erfaring har styret funnet en verdig kandidat til å overta stafettpinnen», sier avtroppende direktør Arne Trengereid.

Som styreleder er jeg glad for at vi har funnet frem til en ny administrerende direktør for selskapet med så bred erfaring og relevant bakgrunn fra tidligere jobber innen reiselivet i Nord-Norge. Styret er fornøyd med at Trond har sagt ja til denne utfordrende stilingen. Han skal bidra til å utvikle verdiskapingen i en næring som representerer fremtiden for Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

 

Svenn Are Jenssen

NordNorsk Reiseliv AS
Styreleder
Mobil: 91518814