07.12.2015 - Reiselivsstudenter ved universitetet kan se fram til en foreleser med omfattende bransjeerfaring og kompetanse på internasjonal reiselivsmarkedsføring.

Tormod Amundsen, reiselivsgründer og administrerende direktør i Biotope, blir ny industriprofessor II ved UiT Finnmarksfakultetet, Institutt for reiseliv og nordlige studier. 

-Vi ser umåtelig fram til å samarbeide med Tormod Amundsen! Vi er glade for at reiselivsnæringa bindes sammen med UiT Norges arktiske universitet. Med Amundsens omfattende erfaring som innovativ arkitekt og solid kompetanse i reiselivsmarkedsføring og profilering, vil instituttets kobling til bransjen på både regionalt og internasjonalt nivå bli sterkt forbedret, sier Young Sook Lee, instituttleder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, Finnmarksfakultetet.

Historien om verdens mest fantastiske sted Tormod Amundsen og selskapet Biotope er basert i Varanger og jobber med helhetlig destinasjonsutvikling. Siden 2009 har selskapet hatt fokus på å etablere Varanger som verdens fremste arktiske fugledestinasjon.
Den påtroppende industriprofessor II, Tormod Amundsen, ser fram til å bidra med kunnskapsutvikling i nord.

- Finnmark er i mine øyne en av de mest fantastiske stedene i verden. Jeg har selv sett muligheter her og har gjennom eget firma jobbet målrettet med stedsutvikling og naturbasert reiseliv i flere år. Reiseliv er en næring i vekst samtidig som nye ideer og nye måter å jobbe på blir viktig. Nisjer, sosiale media, storytelling og helhetlig stedsutvikling blir bare mer og mer viktig.

Konkurransefortrinn Industriprofessor II-stillingen finansieres gjennom VRI Finnmark. VRI Finnmark skal bidra til at forskningsmiljøer blir mer næringsorienterte og at næringsmiljøer får økt kunnskap om hvordan forskning kan bidra til verdiskapning i bedriftene.
- Samarbeidet vil styrke kompetansen knyttet til naturbasert reiseliv og stedsutvikling. Når fagmiljøet kommer tett på næringa får også studentene et konkurransefortrinn, sier Heidi Tangstad, prosjektleder i VRI Finnmark.

For mer informasjon, kontakt:
Young-Sook Lee Instituttleder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, Finnmarksfakultetet, UiT Norges arktiske universitet Mobil: 93 00 69 54
Tormod Amundsen Direktør, Biotope Mobil: 99 33 49 82 www.biotope.no
Heidi Tangstad prosjektleder, VRI Finnmark Mobil: 99 64 64 82

VRI Finnmark er et konsortium bestående av Forskningsrådet, Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norut AS, UiT Norges arktiske universitet, NHO og LO. VRI Finnmark samarbeidet tett med alle næringshagene i fylket. Kunnskapsparken Origo AS har prosjektledelsen.

Om VRIs professor II-ordning:
“Professor II fra næringsliv” er en støtteordning for forskermobilitet, som har til hensikt å:
- få til tettere FoU-samarbeid mellom universet og næringsliv - mer relevant undervisning og FoU-aktiviteter i forhold til næringslivets behov - styrke forskningen i og for regionene og å få bedrifter inn i samarbeidskonstellasjoner med FoU-miljø.