01.03.2016 - Estimert presseverdi i Frankrike for 2015 ligger på 9 757 000 norske kroner.

Innovasjon Norge Paris rapporterer om estimert presseverdi for artikler fra Nord-Norge publisert i Frankrike i løpet av 2015, på tilnærmet 10 millioner norske kroner. Dette er resultat av svært gode samarbeid med en samlet reiselivsnæring i Nord-Norge, Innovasjon Norge og NordNorsk Reiseliv AS. 

Presseverdie omfatter alt som er kommet på trykk. I tillegg til dette kommer verdien av TV-programmet som ble sett av til sammen 6,6 millioner mennesker. Samt all den digitale omtalen i form av bloggerinnlegg og andre postinger som heller ikke er beregnet inn i beregningen av presseverdien.

I 2015 kjørte vi for første gang en SoMe Buzz tour for toppblogger fra Frankrike. Resultatene er publisert nå og du kan lese mer om prosjektet her

Vedlagte filer

  • NNR Pressdekning FR 2015