06.09.2017 - Det blir visningstur i år og workshop i 2017

Tiltak og aktiviteter

Nettverket møtes to ganger i året for erfaringsutveksling og en kartlegging for å finne «best practice» for kompetansehevingstiltak, utarbeidelse av et bransje- og begrepsapparat og en enkel salgs- og provisjonsmodell, samt å øke bedriftenes kompetanse om pakkereise-loven.

I samarbeid med IN har NNR hatt fokus på å øke incomingoperatørenes kunnskap om Nord-Norge og skape nettverk mellom nordnorske leverandører og incomingoperatører. Siden 2013 har man invitert skandinaviske incoming- operatører på visningstur til Lofoten, Tromsø, Alta, Kirkenes, Helgeland, Vesterålen og Narvik. I februar 2015 samlet vi incomingaktører og nord- norske bedrifter til workshop i Narvik, hvor målet var å koble kjøpere og selgere på en effektiv måte. Tiltaket ble svært godt mottatt av begge parter.

Det ble bestemt i år å ikke gjennomføre Nord-Norges egen workshop i Bodø, slik det var opprinnelig planlagt, på grunn av NTW i Bodø i April. Denne workshopen blir gjennomført til neste år, mens i år arrangerer vi en tradisjonell visningstur for Incomig operatører, som fokuserer på ferie- og fritid segmentet for individuelle reisende og grupper. Turen skal gå til Alta, Nordkapp, og Hurtigruten til Tromsø med en liten tur innom Hammerfest. Turen skal arrangeres i slutten av august 2016.

Veilederen - mer enn en sjekkliste 

NNR er aktivt medlem i Incomingprosjektet i regi av Virke og Innovasjon Norge. De øvrige medl. er Hanen, Avinor, NCE Tourism Fjord Norway, og Trøndelag Reiseliv. Gjennom fagsamlinger og analyser har prosjektet utviklet en sjekkliste og en veileder for bedrifter som skal jobbe med incoming- operatører. Veilederen ligger vedlagt (se under).

For mer informasjon om NNR’s satsning på Incoming, vennligst kontakt Katja Pettersen katja@nordnorge.com.