03.07.2017 - AECOs guidelines omhandler miljøhensyn, kulturelle og sosiale hensyn, samt sikkerhet.

Vedlagt utarbeidede «Community guidelines» fra Arctic Expedition Cruise Operators Association (AECO) for deres medlemmer, men som kan benyttes av alle som finner det nyttig.

AECO er en internasjonal organisasjon for cruiseoperatører. Organisasjonens formål er å sikre at ekspedisjonscruise og turisme i Arktis utøves med størst mulig hensyn til det sårbare naturmiljøet, lokale kulturer og kulturminner – og innenfor sikkerhetsmessig forsvarlige rammer

Turisme og cruiseaktivitet i Arktis er underlagt et omfattende internasjonalt og nasjonalt regelverk som har til formål å beskytte miljøet og ivareta sikkerheten. AECOs medlemmer er selvsagt forpliktet til å følge disse. Likevel er det behov for at operatører tar et selvstendig ansvar for sine aktiviteter og handlinger både innenfor og utover de formelle lover og regler. AECO har derfor utviklet omfattende guidelines for ekspedisjonscruiseturisme i Arktis som våre medlemmer følger. AECOs guidelines omhandler miljøhensyn, kulturelle og sosiale hensyn, samt sikkerhet.

I tillegg er det utarbeidet en «template» for de som utarbeider/planlegger å utarbeide spesielle «site spesific guidelines».


NordNorsk Reiseliv AS har deltatt i prosjektet med å utarbeide retningslinjene. 

Les mer på www.aeco.no