23.08.2017 - Konkurransen er et ledd i Barents samarbeidet via Joint Working Group on Tourism

Barentsregionens naturfotokonkurranse

Hensikten med konkurransen er å få inn bilder fra interessante steder i regionen samt naturbilder av høy kvalitet, som reiselivsaktørene kan bruke i sin egen markedsføring. Hovedmålet med konkurransen er å fremme samarbeidet mellom reiselivsaktørene i Barentsregionen og å drive mer effektiv felles markedsføring av regionen som et stort reiselivsområde.

Se vedlegg for mer informasjon eller les mer her

Joint Working Group on Tourism 

Konkurransen er et ledd i Barents samarbeidet via Joint Working Group on Tourism (JWGT) og vil bli gjennomført årlig. NordNorsk Reiseliv har deltatt i joint JWGT siden 2012 på vegne av de tre nordligste fylkeskommunene og har ledet denne gruppen fra 2015-2017.

Gruppen ble opprette i 2009 og skal utvikle et multilateralt og tverrfaglig samarbeid innen turisme i Barentsregionen.

Arbeidsgruppens mål og oppgaver er:

  • å påvirke forutsetninger for turismeutvikling i Barentsområdet gjennom forbedring av trafikkforbindelser
  • å identifisere og definere autentiske fellesverdier for å bygge felles identitet for utvikling av turisme
  • å skale arenaer for samarbeide innen turismeutdanning og forskning for å oppnå felles kriterier for kvalitet, sikkerhet og bærekraft
  • å fremme proaktiv utvikling og realisering av fellesprodukter av høy kvalitet og tematiske produktområder
  • å fremme synergier mellom flere næringer for å sikre turismeindustriens konkurranseevne