25.10.2017 - Aldri før har uttrykket mange bekker små gjør en stor Å passet bedre!

Beregnet presseverdi på 48 millioner NOK

I årets 6 første måneder har Nord-Norge fått presseomtale i USA til en verdi på over 48 millioner kroner.

Vedlagt oversikt over presseresultat i USA i perioden januar til juni 2017. Dette er et direkte resultat av manges gode innsats både fra Innovasjon Norge USA, destinasjonsselskaper, lokale aktører/samarbeidspartnere og NordNorsk Reiseliv. Oversikten inneholder lenker til konkrete digitale pressesaker og gir god innsikt. God lesning :)   

ROI på 27634%

Som dere ser ut av listen vedlagt er mange av resultatene fra en og samme gruppepressetur som ble gjennomført i juni i 2016. Den totale presseverdien på denne ene turen er foreløpig på svimlende 19.620.674 NOK. 

Dette gir en avkastning på NNR`s innsats på svimlende 27634 %