13.11.2017 - Denne rapporten oppsummerer metodikken og resultatene fra tre piloter gjennomført i 2016.

Sluttrapport fra pilotarbeid 

Her kan du lese om vår test av opplevelseskonsepter som innovativt verktøy for å styrke konkurransekraft og verdiskaping i nordnorsk reiseliv. 

Vår målsetting er å løfte næringen fra tradisjonell drift og over til et fremtidsrettet opplevelsesbasert reiseliv med et større og mer bærekraftig verdiskapingspotensial.

Følgende piloter ble gjennomført: 

  • Northern Time Out 
  • Northern Culture  
  • Northern Birding

Arbeidet i pilotene har vært nyskapende og krevende, men svært verdifullt. Vi vil derfor takke alle og enhver av de som deltok og bidro inn med viktige innspill, kunnskap, klokskap og en liten porsjon galskap. 

En særlig takk også til Innovasjon Norge kontorene i Nordland, Troms og Finnmark for deres faglige innspill og finansielle bistand. 

 

 

Rapporten ligger vedlagt og lastes ned eller leses som en e-katalog