03.01.2018 - Prosjektet Visit Arctic Europe har resultert i 33 000 nye besøkende og 255 000 nye overnattinger. Dette gir en meromsetning på 370 millioner kroner.

Grenseoverskridende samarbeid er en suksess

I august 2014 inngikk Finnish Lapland Tourist Board, Svensk Laplands Turistbyrå og NordNorsk Reiseliv AS dialog om et nytt og tettere samarbeid. Bakgrunnen var forståelse om at reisebransjen hadde de samme utfordringene på tvers av grensene og en tanke om at disse kunne løses mest effektivt ved samarbeid.

Året etter var prosjektet Visit Arctic Europe (VAE) en realitet. Hovedmålet var å styrke nettverkene mellom bedrifter, øke internasjonal markedskunnskap, bedre tilgjengeligheten og besøksflyten fra utvalgte markeder og inn i VAE-regionen. Prosjektet finansieres av Interreg Nord, offentlig sektor i områdene og 90 deltakende reiselivsbedriftene, og har et totalbudsjett på 6,4 mill. EUR.

En styrking av nettverkene mellom reiselivsaktørene seg imellom og med turoperatørene har gjort det mulig å utvikle nye reiselivsprodukt og felles kommunikasjonskonsepter. Godt hjulpet av universitetsmiljøene i nord med kunnskap om framtidstrender innen reiseliv, digital utvikling og identifisering av hindre for grensekryssende turisme.

God tilgjengelighet er helt avgjørende og prosjektet har derfor utviklet en omfattende verktøykasse til 18 utvalgte flyplasser for å tilrettelegge best mulig for flyselskaper og turoperatører som ønsker å åpne nye ruter nordover. I tillegg er det utviklet en modell for koordinerende transporttjenester for å forenkle reiser innad i regionen.  

-          Sammen med partnerne våre i Nord-Finnland og Nord-Sverige så vi mulighet for samarbeid om å skape flere og enklere reiser i regionen. Å arbeide sammen på denne måten har vist seg å være en styrke, slik økningen i antall gjester viser, sier Trond Øverås, adm. Direktør i NordNorsk Reiseliv AS.

Markedet reagerer positivt

252 turoperatører har blitt invitert til å oppleve attraksjoner og opplevelser i regionen. I juni i år ble det gjennomført en internasjonal salgsworkshop i Luleå der 72 turoperatører deltok. Tilbakemeldingene fra turoperatørene har vært positive og 70 % av deltakerne har satt sammen nye reisepakker hvor halvparten allerede har bestillinger for kommende sesong. 12 turoperatører fra Storbritannia, Benelux, Tyskland, Østerrike og Sveits har forpliktet seg til ny turistproduksjon og markedsføring av området. Prosjektet har i tillegg, sammen med nasjonale turistorganisasjoner gjennomført markedsaktiviteter i USA og Kina. Interessen blant turoperatører i begge markeder er positive.

Fortsette samarbeidet for å skape et helårlig bærekraftig høykvalitetsreisemål

22. november arrangeres avslutningsseminaret” Visit Arctic Europe – Stronger Together”, i Rovaniemi. Deltagende bedrifter, prosjektpartnere og finansielle bidragsytere feirer suksessene ved å oppsummere prosjektets resultater. Ekstra gledelig er det at prosjektpartnerne er innstilt på å fortsette samarbeidet inn i et VAE 2 med fokus på å videreutvikle regionen som en helårlig bærekraftig høykvalitets reisemål.

Link til bilder: http://www.flatlight.fi/Clients/VAE/VAEstills.zip

Link til videomaterial: http://www.flatlight.fi/Clients/VAE/VAEvideos.zip

Kontaktinfo: 

For nærmere informasjon, kontakt:

Adm. direktør Trond Øverås, NordNorsk Reiseliv AS. Tlf: +47 906 26 170