05.12.2017 - UIT Norges Arktiske Universitet er først ut i landet med å tilby erfaringsbasert master i reiseliv

I et nært samarbeid mellom reiselivsnæringa og UiT – Norges arktiske Universitet er det gjennom det siste året utviklet et helt nytt studietilbud – «Erfaringsbasert master i reiselivsledelse». Tilbudet er det første i sitt slag i Norge, og vil bidra til å styrke bedriftenes evne til å møte fremtidig utfordringer med spisset lederkompetanse.

Se vedlegg for mer informasjon