19.03.2018 - I dag ble det klart at Anja Christensen tiltrer stillingen som Strategisk utviklingsleder for NordNorsk Reiseliv.

Anja Christensen er ny strategisk utviklingsleder i NordNorsk Reiseliv med kontorsted i Alta. Hun starter i stillingen 01.08.18. I første omgang er stillingen i en tidsbegrenset i perioden fra august 2018 til og med juni 2020.

Bred erfaring fra reiselivsnæringen i Nord-Norge

Anja kjenner reiselivsnæringen godt, spesielt i Finnmark. Hun kommer fra stilling som Finansieringsrådgiver Reiseliv ved Innovasjon Norge Arktis. Før hun startet i Innovasjon Norge var arbeidssted tidligere Rica Hotels Finnmark der hun har innehatt flere funksjoner, og der hun var Salgs- og markedssjef når hun sluttet.

Vi gleder oss stort til å få Anja med på laget!