28.09.2018 - Utviklingen i markedet, trender, "gamle" og "nye" kontakter - les mer om dette i rapporten fra Innovasjon Norges B2B workshop i Nederland.

Vedlagte filer

  • NL 2018 rapport workshop
  • HKRIS Presentation breakfast seminar Utrecht 20.09