04.10.2018 - Totalt 28 Turoperatører /Incoming TO deltok i år. Mange deltar med 2-3 representanter slik at det totalt var det 47 representanter fra kjøpersiden til stede. 42 representanter fra norske leverandører (selgere) var tilstede.

Det er fremdeles økende interesse for vinterprodukter både hos Incoming og de danske operatørene. Nordlys er eksotisk og flere av de rene danske operatørene har hatt turer til NN de siste sesongene. Men uansett er det sommersesongen som er viktigst for de fleste. FIT i tillegg til gruppesegmentet brer om seg.

Mange kjenner Nord Norge ganske godt, Derfor er løpende nyheter fra vår region veldig viktig. Generell informasjonen og nyheter på «USB-sticken» (penneversjonen) får alle TO når vi møter dem. Vi vil selvsagt også sende nyhetene til alle TO som var på workshopen, men som vi ikke møtte.

Flere av operatørene spør igjen etter studieturer. De skryter av turer de har vært med på til Nord Norge i regi av NNR/IN. Dette noteres. Også etterspørsel eller visningstur individuelt for den enkelte TO er interessant (altså skreddersøm) og i 2018 la Nordic Tours sin årlige byråtur med 39 ansatte til Alta, Hammerfest, Honningsvåg og Tromsø. NNR støttet finansielt og programmessig.

Det er mindre og mindre generell informasjon som etterspørres. Populært er spesielle overnattingssteder og nye aktiviteter og severdigheter.