27.02.2019 - Det er stor interesse for å produsere nye turer til Nord-Norge blant spanske turoperatører. Dette gjelder både de små, som produserer i et mindre skala, og de store, som vurderer å satse på charter. Dette erfarer vi etter å ha deltatt på FITUR - verdens viktigste møteplass for reiselivsnæringen i Spania og spansktalende deler av Sør- og Latin Amerika. Mer detaljert info om messen og møtene vi har gjennomført i rapporten.

FITUR 2019 gikk av stabelen 23.-27. Januar i Madrid. Messen konsoliderer sin posisjon som et viktig forum for den spansktalende delen av den verdensomspennende reiselivsbransjen.

I år 253 000 besøkte messen, av disse utgjorde det profesjonelle reiselivet 142 642 besøkende. Videre var nesten 7500 journalister fra verdensomspennende media til stede.

Også signifikant er veksten i internasjonal deltakelse, med 9% flere utstillere, med den spesielt fremtredende tilstedeværelsen av amerikanske destinasjoner, som økte med 17%; etterfulgt av Asia Pacific med 12% og Europa (inkludert Israel) med 9% mer enn i fjor. Totalt deltok 9 672 selskaper fra 165 land. De latinamerikanske og søramerikanske markedene er godt representert med kjøpere fra hele området.

Vedlagte filer

  • Rapport Fitur Spania 2019