04.04.2019 - Reiselivsarena Nordland ble avholdt 13. - 14. mars i Bodø med tema Kulturbaserte opplevelser. Reiselivarenaen har samlinger 2-3 ganger i året med aktuelle tema knyttet opp mot destinasjonsutvikling i Nordland, og i henhold til den vedtatte strategien i fylkeskommunen.

Reiselivsarena Nordland er en felles møteplass for utvikling og utveksling av kompetanse mellom destinasjonsselskapene i Nordland, FoU, virkemiddelapparatet og andre opplevelsesprodusenter i Nordland. Det legges vekt på utvikling av opplevelsesnæringer på tvers av sektorer og fagmiljø. Reiselivsarena Nordland var fylkeskommunens referansegruppe i prosessen med utvikling av "Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021". På vegne av fylkeskommunen organiserer NordNorsk Reiseliv disse samlingene.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med Heidi Soløy, heidi@nordnorge.com

Vedlagte filer

  • Hamsunsenteret - Solveig Hirsch
  • Hvem er kulturgjesten - Roger Johansen
  • Johtit - Nina Smedseng
  • Kaffekoppen - Powered by Culture - Anniken Enger
  • Kulturbaserte opplevelser i landbruksnæringa - Ev
  • Museum Nord - Hege Eilertsen
  • Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv - Hege Eil
  • Sámi Safari Camp - Anna Kuoljok
  • Vacha - Kirsten Østby
  • Engeset Bodø 13-14 mars