09.05.2019 - NTW er den viktigste salgsarenaen for møter mellom norske og utenlandske reiselivsaktører. Det gis her muligheter for direkte forhandlinger, kontraktsinngåelse og relasjonsbygging. Les gjennom og skaff deg nye kunder. Rapporten dekker vel 95 turoperatører som vi møtte.

Det har vært nærmere 100 leverandører fra Nord-Norge som deltok på årets NTW i Ålesund. Ifølge Innovasjon Norge var det til årets NTW påmeldt hele 800 deltakere fra 30 land. NNR følger nå opp møtene men dere må se gjennom og ta kontakt med turoperatørene der det er forspurt ting av interesse for dere.

Vedlagte filer

  • Rapport fra NTW 2019 final