27.06.2014 - I en fersk doktorgradsavhandling kartlegger Torvald Tangeland potensialet i det norske ferie- og fritidsmarkedet for ulike naturbaserte reiselivsprodukter, og identifiserer kriterier for kommersiell segmentering av disse markedene. Arbeidet gir et godt innblikk i det norske markedet for produkter knyttet til naturbasert turisme.