27.06.2014 - Novadis er et aktivt kunnskapsmiljø for verdiskaping på opplevelsesbasert reiseliv. Senteret vil være en døråpner mellom forskning og næring. Nærhet til forskningsmiljøene gjør oss i stand til å ta opp nye problemstillinger, gjerne direkte fra bedrifter. Her finner du mange interessante prosjekter og rapporter

Hva er Novadis?

Novadis er forkortelsen på Norsk forskningssesenter for opplevelsesbasert reiseliv. Visjonen er at Novadis skal være en kunnskapsbygger, kunnskapsformidler, utviklingspartner og veiviser for opplevelsesbasert reiseliv. Les mer om bakgrunnen på http://novadis.no/wips/1632432024.

Publikasjoner

Det utføres kontinuerlig prosjekter i forskningsmiljøene tilknyttet Novadis. Publisering er en viktig metode for tilgjengeliggjøring av våre resultater. Her presenteres publikasjoner som har relevanse for opplevelsesbasert reiseliv. Les mer på http://novadis.no/?id=1956224978.

Prosjekter

Prosjekter som har relevanse for opplevelsesbasert reiseliv presenteres på http://novadis.no/?id=1878540267.

Forskere

En oversikt over forskere som er tilknyttet ett eller flere prosjekter i programmene Opplevelser i Nord, VRI Opplevelsesbasert Reiseliv, Arena Innovative Opplevelser eller andre forskningsprosjekt knyttet til opplevelsesbasert turisme, finner du på http://novadis.no/?id=146914997.

Tjenester

Novadis skal bidra til å øke verdiskapningen i opplevelsesbaserte reiseliv i Norge gjennom å utføre, formidle og koble forskning til praktisk innovasjon og konkrete utviklingsprosesser.  Les mer om tjenestene som Novadis tilbyr på http://novadis.no/wips/267664346.

Aktuelle nyheter

Følg med hva som skjer på http://novadis.no/wips/1705449004.