03.11.2014 - Målsettingen med studien har vært å undersøke lønnsomheten i bedrifter som tilbyr naturbaserte aktiviteter til turister i Nord-Norge.

Utgangspunktet er et utvalg aktivitetsbedrifter som, i større eller mindre grad, tilbyr sjøfiske til turister. Vi har søkt å undersøke om det finnes noen sammenheng mellom lønnsomhet og faktorer som: størrelse på bedriften, andel fisketurisme (av omsetning), sesonglengde fisketurisme, kapasitetsutnyttelse, gjestestruktur, andel gjenbesøk, markedsførings- og distribusjonskanaler.

Les mer her