04.11.2014 - Som merkevareansvarlig i NordNorsk Reiseliv AS vil hun hovedsakelig jobbe med merkevaren Nord-Norge, samt utviklingsoppgaver rettet mot næringen.

Gåsehud øyeblikk

Ann-Heidi Hansen (se foto) har i sine studier funnet to hovedtyper «gåsehud øyeblikk». Et hvor turistene er totalt oppslukt i «å være», dvs. nyte naturen og dyrelivet. Det andre øyeblikket oppstår når turistene er totalt oppslukt i «å gjøre», dvs. opptatt av å gjøre aktiviteten f.eks. under kajakkpadling, fjellklatring, hundesledekjøring. Se presentasjon hun holdt på seminar i Tromsø 19. mars om nettopp dette som tema. 

Studiepermisjon

I 2010 fikk Ann-Heidi fire års permisjon fra stillingen merkevareansvarlig i NordNorsk Reiseliv AS (NNR) for å ta en doktorgrad ved Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen i Bodø.

Doktorgraden har vært tilknyttet det store forskningsprosjektet Opplevelser i Nord. Tema for doktorgraden er turistenes tilstedeværelse innen naturbaserte turistopplevelser. -Jeg har sett på hva som skaper de øyeblikkene der turistene er helt oppslukt i opplevelsen og bare fokusert på det som skjer her og nå. Dette er intense øyeblikk som gjør inntrykk, berører og huskes lenge etterpå. De representerer meningsfylte og verdifulle øyeblikk for kundene, forklarer Ann-Heidi.

Best paper Award

I doktorgraden har hun, sammen med Frank Lindberg og Dorthe Eide, publisert to artikler som argumenterer for et multi-relasjonelt perspektiv på opplevelsen. De mottok "Best paper Award" for artikkelen

Sammen med Lena Mossberg, har hun også skrevet en artikkel som diskuterer hvilke faktorer som forutsetter at man kan bli oppslukt i opplevelsen og presenterer dette i en ny modell som publiseres i boken; Handbook on the Experience Economy. 

De har også skrevet to artikler om betydningen av guidens rolle for turistens tilstedeværelse som del av Opplevelser i Nord

Begeistre gjester med opplevelser i verdensklasse

Ann-Heidi var prosjektansvarlig (20 % stilling) for bedriftsklyngeprosjektet Arena Innovative Opplevelser i perioden 2008-2012. Prosjektet hadde som visjon «å begeistre våre gjester med opplevelser i verdensklasse» og en konkret målsetting om å doble omsettingen i bedriftene som deltok i løpet av 5 år. Bedriftsnettverket er over men fortsetter som klyngenettverk og søker status som Norwegian Centres of Expertise (NCE). 

Fra teori til praktiske verktøy

Ann-Heidi er nå i sluttfasen med å sin doktoravhandlingen. Etter offentlig disputas blir den tilgjengelig for publikum.

- Det har vært både spennende og utfordrende å jobbe med denne problemstillingen. Norge er et dyrt ferieland og Nord-Norge ligger langt fra de største markedene. Det betyr at vi må levere opplevelser i verdensklasse for å kunne konkurrere om de lønnsomme kundene. Jeg tror og håper at den nye kunnskapen er nyttig for bedrifter som ønsker å jobbe bevisst med å legge til rette for gåsehudopplevelser for sine kunder, og jeg håper jeg får anledning til å omgjøre kunnskapen til konkrete verktøy som gjør det lettere for bedriftene å omsette dette til konkret praksis i sin bedrift, avslutter Ann-Heidi.