10.11.2015 - Rapporten gir ny kunnskap om hvordan fenomenbasert turisme kan bidra i utviklingen av destinasjoner i nord.

Det er Nordlandsforskning i Bodø som har utført arbeidet på oppdrag av Arena Innovative Opplevelser og VinterTroms.

I rapporten er det oppsummert inntrykk og erfaringer fra en forstudie som er gjort på oppdrag fra bedriftsklyngene VinterTroms og Arena Innovative opplevelser.

Fem case som er sammenlignbare med nordnorske naturfenomener er belyst og kommentert i forhold til hvordan fenomenbasert turisme kan bidra i utviklingen av destinasjoner i nord.

Erfaringene viser at naturfenomener i form av spesielle (arktiske) lysforhold og beliggenhet i perifere strøk ser ut til å ha en viktig attraksjonskraft i seg selv, utover de aktiviteter og opplevelsesbaserte tilbud som er blitt utviklet de seinere årene i reiselivet.

Rapporten "Utviklingspotensial for fenomenbasert turisme" er utarbeidet av Nordlandsforskning ved Jarle Løvland, Merete Kvamme Fabritius og Evgueni Vinogradov