04.01.2018 - NordNorsk Reiseliv AS (NNR) ble stiftet 29. april 2009 i Svolvær med drift fra 01.01.2010. Selskapet har kontorer i Alta, Tromsø og Bodø, som fordeler ansvar for selskapet og de geografiske markeder seg i mellom.

Selskapet er en sammenslåing av tidligere Nordland-, Troms- og Finnmark Reiseliv (fylkesselskaper). Svalbard dekkes også som del av desiansjonsstrukturen i Nord-Norge.

Formål

Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et bærekraftig helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge.

NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Selskapet vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer kurs, konferanser og events.

Organisering

Selskapet har avdelingskkontorer i Alta, Tromsø og Bodø. Adm direktør og Markedsdirektør er plassert i Tromsø og økonomiansvarlig har tilhold ved kontoret i Alta.