22.01.2018 - NordNorsk Reiseliv har det privilegium å jobbe med markedskommunikasjon og utvikling av Nord-Norge som reisemål.

Vi møter 2018 med ny strategisk plattform og organisasjonsstruktur for selskapet samt ny merkevareplattform for Nord-Norge. Endringer vi mener skal rigge oss bedre til å møte fremtiden.

Selskapet har kontorer i Bodø, Tromsø og Alta med pr i dag 14 kunnskapsrike medarbeidere fordelt på disse stedene.

 

Head of Communication & Relationship

I forbindelse med opprettelse av team «Communication & Relationship» søker vi leder for dette teamet. Stillingen rapporterer til adm. direktør. Kontorsted for stillingen vil være ved vårt kontor i Bodø. 

 

Strategic Development Manager (vikariat)

I forbindelse med opprettelse av team «Competence & Development» søker vi strategisk utviklingsleder som del av dette teamet og med et hovedfokus på Finnmark. Stillingen rapporterer til Head of Competence & Development og vil være et vikariat ut juni 2020. Kontorsted for stillingen vil være ved vårt kontor i Alta.

 

Interessert? 

For nærmere informasjon om ansvars- og arbeidsområder, ønsket utdanning, profil og personlige egenskaper for stillingene, se vedlagte filer (under).

For begge funksjoner må reisevirksomhet påregnes. Lønn etter avtale. Det vil bli utarbeidet søkerliste i samsvar med offentlighetens bestemmelser. Hvis du mener å ha grunnlag for å få søknaden unndratt offentlighet ber vi deg begrunne dette. Selskapet vil for de som har bedt om fortrolig behandling ikke offentliggjøre navn før dette er avklart med vedkommende søker.

 

Søknadsfrist snarest og senest 21. januar 2018. 

 

Kontaktinfo / søknad sendes på e-post til:

Trond Øverås / adm. direktør

Mobil: 90 62 61 70 / E-post: trond@nordnorge.com