BRANSJENETT Northern Norway
 

Nytt om NNR

Anja Christensen nytilsatt i NordNorsk Reiseliv

I dag ble det klart at Anja Christensen tiltrer stillingen som Strategisk utviklingsleder for NordNorsk Reiseliv.  Les mer

Møte Ingrid vår praktikant

Vi er så heldig å ha praktikant hos oss i høst og vi vil gjerne at dere alle skal få hilse på henne!  Les mer

Nordnorsk charterfond

Fondet skal redusere charteroperatørenes økonomiske risiko ved etablering av ny chartertrafikk til landsdelen og dermed stimulere turoperatører til å sette inn flere...  Les mer

Arne Trengereid er årets markedsfører

Nordnorsk Markedsføringspris til uredd bergenser  Les mer

Ann-Heidi Hansen tilbake etter produktiv studiepermisjon

Som merkevareansvarlig i NordNorsk Reiseliv AS vil hun hovedsakelig jobbe med merkevaren Nord-Norge, samt utviklingsoppgaver rettet mot næringen.  Les mer

Reiselivet i Nord-Norge et viktig satsingsområde

Vedlagte notat er sendt til ca. 400 sentrale-, fylkeskommunale- og kommunale næringspolitiske aktører, interessenter og aktører i næringen, på oppfordring fra aksjonærene i...  Les mer

Brev fra Utenriksdepartementet, Næringslivsseksjonen

Utenriksdepartementet takker for orienteringen de fikk i utsendt notat. Utviklingen i Nordområdene generelt er som kjent av stor interesse også for Utenriksdepartementet.  Les mer

Politisk vedtak med støtte til NordNorsk Reiseliv AS

Formannskapet i Hamarøy Kommune uttaler seg om viktigheten av selskapet NordNorsk Reiseliv AS.  Les mer
 
Vanlig utgave | Mobilvennlig utgave

Tips en venn