22.06.2017 - NordNorsk Reiseliv AS er et aksjeselskap og ledes av et styre som velges av en general-forsamling. Styret tilsetter daglig leder.

Styret i NordNorsk Reiseliv AS består av 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som velges for to år av gangen. En ansatterepresentant har også styreplass og har samme rettigheter som øvrige styremedlemmer.

Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder for 2 år av gangen. 

Styreleder:

 • Svenn Are Jenssen - Rapp konsernet  (2017 - 2019) 

Nestleder:

 • Knut Sigurd Pettersen - Scandic / Rica Hotels Finnmark (2016 - 2018)

Styremedlemmer:

 • Anne Marit Bjørnflaten  - Hurtigruten ASA (2016 - 2018) 
 • Audhild Bang Rande - Vega Kommune (2016 - 2018)
 • Trude Mørkved - Basecamp Senja (2017 - 2019)
 • Erik Tharaldsen  - Thon Hotels (2017 - 2019)
 • Moa Bjørnson - Træna Kommune (2017 - 2019)
 • Ellinor Guttorm Utsi - Davvi Siida AS (2017 -2019)
 • Evgenia Egorova - NordNorsk Reiseliv AS (ansatterepresentant)

  Varamedlemmer:

  • 1. vara: Torbjørn Amundsen - Biotope (2017 - 2018)         
  • 2. vara: Hans Olav Eriksen - Lyngsfjord Adventure  (2017 - 2018) 

  Valgkomitée:

  • Hilde C. J. Mietinen (2017 - 2019)
  • Liv Rask Sørensen - Nordland Fylkeskommune (2017 - 2019)
  • Poul-Henrik Remmer - Scanic Ishavshotel (2017 - 2019)

  Selskapets valgkomité består av 3 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Instruks for valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Endringer i instruks for valgkomité krever 2/3 flertall i generalforsamling.