07.07.2014 - Her kan du lese resultatene fra tester gjennomført for å evaluere årets nordlyskampanjer.

NordNorsk Reiseliv AS og Innovasjon Norge lanserte før årets vintersessong større nordlyskampanjer i flere land. For å evaluere effekten, samt å kunne gi gode innspill til fremtidige kampanjer, har Epinion gjennomført en tester av kampanjene.

Hensikten er bl.a. å finne svar på om målgruppen har lagt merke til kampanjene, hvordan de oppfattet dem, hvilken effekt kampanjene har hatt i forhold til å engasjere og motivere publikum til å reise til Nord-Norge og lignende. 

Logg deg inn for å laste ned rapportene