02.10.2014 - To foto- og filmprosjekter avsluttes i 2012. Resultatet er ferdig filmmateriale og foto i vår nye fotobank, som lanseres våren 2012. I tillegg er det på gang flere TV- og filmproduksjoner hvor landsdelen løftes fram i et reiselivspersektiv.

Film- og TV-produksjoner

Stadig flere ad hoc forespørsler kommer om støtte til film- og TV produksjoner. Spesielt har det vært en økning fra norske produksjonsselskaper til støtte for TV-produksjoner. Innværende år er det to store produksjoner hvor NordNorsk Reiseliv er delvis involvert:

  • Flash Studio  jobber med produksjon "Oppdrag Nord-Norge" etter samme lest som "Oppdrag Sognefjorden".  Dette er et  samarbeid med Arena-prosjektene "Innovative Opplevelser" og "Lønnsomme Vinteropplevelser". Skal sendes på NRK1 neste vinter. Locations for denne produksjonen er Lyngen, Vesterålen, Lofoten og Stetind. Les mer på http://oppdrag.nordnorge.com.
  • Tellus Works jobber med TV-produksjonen "Sommerfesten" på TVNorge, som skal sendes 90 minutter hver søndag i juni og juli. Planlagte locations er: Brønnøysund, Bodø, Narvik, Harstad, Finnsnes, Tromsø, Kirkenes, Honningvåg

Fotoprosjekt Nord-Norge

Et godt fotoarkiv blir stadig viktigere, og etterspørres av både aktører i landsdelen samt ikke minst fra operatører ute i markedene. Film brukes også stadig mer på nett. Fotoprosjektet er finansiert av Landsdelsutvalget, de tre fylkeskommunene og reiselivsnæringen.

Filmprosjekt Troms

I tillegg har RDA-midler fra Troms Reiseliv finansiert særskilt et foto- og filmprosjekt øremerket Troms. Her er det snakk om både næringslivs- og reiselivsbilder, hvor hovedfokuset er filmproduksjon.