05.12.2014 - Her er en oversikt over sikkerhetsmateriell laget spesielt for aktører innen fisketurisme

Brosjyrer og klistremerker til båt

Materiellet kan bestilles her: Bestillingsskjema materiell (materiellet til fisketurister finnes nederst på denne siden)

Flytevestfilm:

English

Deutsch

Sikkerhetsfilmer

Filmen er et virkemiddel for at utenlandske turister er bedre rustet til å takle den norske naturen til sjøs. Russisk, engelsk, tysk, tjekkisk, polsk og norsk er de språkene du kan velge mellom og filmen er gratis. Se filmen her 

Norsk

Deutsch

English

Produktkontrolloven

Produktkontrolloven sier blant annet at utleier skal treffe rimelige tiltak for å forebygge at tjenesten medfører helseskade, og skaffe seg kunnskap som er nødvendig for å kunne vurdere faren for helseskade. Videre sier loven at utleier plikter å gi bruker av tjenesten tilstrekkelig og relevant informasjon til selv å kunne vurdere sikkerheten. – Hvert år omkommer 3-4 utenlandske turister, sier Sjøfartsdirektoratet. De står sammen med DSB bak oversettelsen denne filmen til fem språk, i tillegg til norsk.

I tillegg har vi laget en sjekkliste som kan brukes for å sikre at turisten får gjennomgått nødvendig informasjon. Den finnes også på engelsk, tysk og nederlandsk. Den finner du på høyre side.