23.01.2015 - Helgeland har over en lengre periode jobbet aktivt med å utvikle sykkelturisme.

En kort oversikt over ulike tiltak som er igangsatt:

Ny brosjyre

Ny brosjyre kommer i mars og har fått nytt design, nye kart, oppdatert info og flotte bilder. Den dekker hele kysten opp til Meløy. Den finnes både på Norsk og Engelsk. 

Kart

Det er laget et nytt sykkelkart som dekker hele Helgelandskysten og har oppmerkede sykkelruter.

Syklist Velkommen bedrifter

Helgeland har fått 22 nye medlemmer i Syklist Velkommen. Det jobbes også for at alle våre fire turistkontor skal bli sykkelvennlige kontorer.

Sykkelpakker

Det utvikles minst 3 sykkelpakker som blir bookbare på nett og flere vil komme etter hvert.

Web

På visithelgeland.com er det en ny oversiktlig og brukervennlig sykkelside med alt av info. Her kan man laste ned kart og sykkelbrosjyren, få inspirasjon til sykkelruter, her er alle sykkelvennlige bedrifter samlet på ett sted og man kan booke sykkelpakker direkte på nett. Siden publiseres mars/april 2015.

Bagasjetransport

I deler av sommersessongen 2015 vil det være mulig å kjøpe bagasjetransport langs Lokal Sykkelrute 11 – Brønnøysund, Vega, Herøy,  Dønna, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Sykkelutleie

Det er sykkelutleie på turistkontorene i Sandnessjøen, Brønnøysund og Mo i Rana og det jobbes med å få til dette også i Mosjøen. 

Sykkelprosjekt på indre Helgeland 

Det arbeides nå med et sykkelprosjekt på indre Helgeland. Det er Grane Næringsutvikling og Helgeland Reiseliv som har tatt initiativ til prosjektet fordi det finnes mange gode sykkelruter på innlandet.

Prosjektet eies og drives av Grane Næringsutvikling som en del av Vefsna Regionalpark. Styringsgruppa består av representanter fra blant annet fra Helgeland Reiseliv, Vefsna regionalpark, Helgeland Friluftsråd, Mosjøen og omegn næringsselskap og Sykkelbyen Mosjøen med fler. Ta kontakt med Grane Næringsforening om du ønsker mer informasjon om dette prosjektet.