29.06.2017 - Kurs- og konferansemarkedet er viktig for Nord-Norske reiselivsbedrifter, men konkurransen er hard og det er nødvendig å vise ansikt og jobbe aktivt med salg for å få bedrifter til å legge sine arrangement i Nord-Norge. For fjerde år på rad ble det 3.mars 2015 arrangert et nordnorsk event rettet mot kurs- og konferansemarkedet i Oslo.

Arrangementet, «Nord-Norge – ditt neste møtested» samlet rundt 130 begeistrede, potensielle konferansekunder på Grand Hotel i Oslo. Arrangementet var todelt: Første del var en workshop hvor kundene besøkte de ulike deltakerne som sto på stands i en hestesko. Andre del var Opplevelsesbankett med Thon Hotel Lofoten. Bedriftene deltok aktivt ved at vel halvparten av bedriftsrepresentantene var servitører under arrangementet. Deltakerne tok dette veldig sporty, selv om flere aldri hadde servert før. Responsen fra kundene på opplevelsesbanketten var svært positiv. Se fullstendig rapport vedlagt (krever innlogging)

Vedlagte filer

  • Evalueringsrapport KK-2015