26.03.2014 - Fiskeferie i Norge er «in». For andre gang har Europas største fisketidsskrift «Blinker», kåret Norge til det beste feriemål for fiskere. Nord-Norge er spesielt populært for fiskeferie.

Mange bedrifter er spesielt rettet mot denne målgruppen. De fleste av disse tilbyderne retter seg mot havfiske, men også enkelte områder tilbyr spesielt elvefiske. Flere tilbydere deltar også sammen med NordNorsk Reiseliv i fiskekampanje.