26.03.2014 - Fremdeles er visitnorway.com vårt fremste våpen ute i utenlandsmarkedene, og alle kampanjene så langt har brukt visitnorway.com som landingssted. Portalen Visit Norway er på 14 språk, har over 10 mill. unike brukere i året og har integrert online booking gjennom Book Norway.

Trafikken videre til vår web på 12,2 % av totaltrafikken vår er ikke tilfredsstillende, i forhold til hvor mye vi bruker ute i markedene. Her er søkemotorene på 41,0 % mye viktigere for vår webportal, og Facebook seiler opp som trafikkskaper på 4,3 %. Imidlertid er trafikken til Visit Norway dominert av 85 % utenlandstrafikk., mens tisvarende tall for vår portal er rundt 50 %.

NordNorsk Reiseliv har nå på vegne av alle destinasjonene i Nord-Norge en felles distribusjonsavtale med Visit Norway, som inkluderer presentasjoner av destinasjoner-og reiselivsprodukter som ligger i databasen Tellus.