26.03.2014 - NordNorsk Reiseliv sitt viktigste digitale våpen er reiselivsportalen nordnorge.com / northernnorway.com. Nå kommer en oppgradering på ny plattform, med online booking, ny produktpresentasjon og ny kartfunksjon.

Utvikling på web

Vi introduserte felles kampanjeweb vinteren 2010. I juni 2011 ble denne, visitnordland.no, visittroms.no og finnmark.com slått sammen til nordnorge.com på norsk (på internasjonale markeder northernnorway.com på engelsk). I september 2011 lanserte vi nordnorge.com også på tysk.

Like før fylkesportalene ble slått sammen hadde de rekord på flere tusen besøkende da Hurtigruten minutt for minutt seilte gjennom landsdelen. Kampanjewebben hadde 41.200 besøk i juli 2010 – juni 2011, mens fylkesportalene hadde rundt 130.000 besøk pr. år på slutten.

Den nye portalen nordnorge.com hadde 100.000 besøk i perioden juli 2011 – januar 2012 (omregnet til 170.000 besøk på årsbasis).  Vi har satt som mål at vi runder 200.000 besøk i 2012.

Fordeling av trafikk på web i 2011

På nordnorge.com stod besøk fra Norge for 50,3 %. Besøk fra Tyskland stod for 10,7 % (12,9 % om en tar med Sveits og Østerrike). Besøk fra UK stod for 9,7 %. Svenske besøkende stod for 4,4 %. Deretter kommer USA, Nederland, Finland, Frankrike, Italia og Danmark. 

På eksempelvis visitnordland.no var 69,7 % besøk fra Norge.  Besøk fra Sverige stod her for 5,5 %, mens Tyskland stod for bare 4,4 %. Deretter kom de samme landene, bare med en litt annen rekkefølge enn på nordnorge.com.

Fordelingen har nær sammenheng med hvilke markeder NordNorsk Reiseliv har satset på, hvor Norge, Tyskland og UK har størst budsjetter, inkl. annonsering på søkemotor (Goolge Ads).

Online booking og oppgradering i 2012

I april 2012 lanserer vi neste versjon av nordnorge.com, nå på en ny webplattform WIPS fra Bodø/Oslo-firmaet Seria AS. Største endring for turisten er nedlastingshastighet, søkemotoroptimalisering, navigasjonen på produktene i Tellus-basen og ikke minst lansering av Book Norway på portalen.