07.07.2014 - NordNorsk Reiseliv AS deltok på Workshop i London 4. juni. Her møtte vi 16 turoperatører som på forhånd hadde bedt om å få møte oss for å lære mer om Nord-Norge.

I tillegg snakket vi med flere Nord-Norge venner i pausene. Generelt var turoperatørene positiv til utviklingen av det norske feriemarkedet, spesielt for vintersesongen. 

Generell markedsinformasjon:

Den økonomiske krisen er ikke over i Storbritannia, men de prioriterer ferie spesielt om sommeren. Pakker hvor alt er inkludert øker mest – opp 10%
Vi fikk også informasjon om at media har stor innflytelse på hvor ferien blir lagt. Hyggelig var at Norge er blant topp 30 på ferieland.
Luksusferier og skreddersydde ferie øker og er attraktivt.

Vedlagte filer

  • Dokument 1