08.07.2014 - For 9 gang ble det arrangert workshop i Russland, 28. - 30.August 2012. Arrangementet tiltrekker seg både agenter og store viktige turoperatører fra Moskva og St. Petersburg.

NordNorsk Reiseliv AS hadde til sammen 36 møter med agenter og turoperatører samt en del møter med journalister. Stadig flere turoperatører etterlyser pakker med "fly & drive".

I tillegg ønsker de flere nyheter fra leverandører av opplevelser og tjenester.

Se vedlagt rapport for mer konkret informasjon finner dere i rapporten.

Vedlagte filer

  • Dokument 1