31.10.2014 - Skandinavik WS i Kina og Taiwan ble arrangert i perioden 13. -17. januar 2014.

Det er andre gangen at NNR deltar på den Skandinaviske WS i Kina og Taiwan. På fire dager hadde vi over 60 møter med turoperatør/agenter og journalister. mer informasjon om arrangementet og samtaler under WS finnere dere i rapporten.

Vedlagte filer

  • Rapport Workshop Kina Taiwan 2014