09.02.2017 - - Nord-Norge er viktig som aldri før!

Workshop i Danmark

Innovasjon Norge inviterte til workshop 21. sepember. Dette gir en god mulighet for å treffe både danske turoperatører (TO) og viktige Incoming TO's. Totalt 44 personer fra 25 operatører deltok på årets workshop som ble arrangert på Scandic Copenhagen.

- Nord-Norge er viktig som aldri før! Dette uttaler turoperatør som vi møtte i København  21. september i år. 

Fra Nord-Norge deltok i år Visit Svalbard, Tromsø Safari, og Destination Lofoten i tillegg til NordNorsk Reiseliv. Selv om sommersesongen er viktigst er det en økende interesse for vinterprodukter. Behovet for studieturer (FAM trip) til Nord-Norge var noe som flere av operatørene trakk frem i samtalene vi hadde. Rapport fra workshopen ligger vedlagt (krever innlogging). Her finner dere også informasjon om de ulike turoperatørene NordNorsk Reiseliv AS hadde møte med.

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med Rigmor Myhre, rigmor@nordnorge.com

Vedlagte filer

  • Rapport og oppfølging WS København 21. september