09.02.2017 - Workshop i Japan ble arrangert 27.september 2016. For første gang kjørte NNR en serie med sales-call i Tokyo og besøkte hoved TO på deres kontor. Mer om interessen fra markedet og arrangementet finner du ut i rapporten.

Vedlagte filer

  • Rapport WorkshopJapan 2016
  • Japan_Tour Operators