30.05.2018 - Stavanger ble vertskapsbyen for årets Norwegian Travel Workshop. Det har vært gjennomført over 8 000 møter mellom norsk reiseliv og turoperatører fra hele verden i løpet av to vårdager i april. Nord-Norge sto for nesten halvparten av disse. Hva er aktuelt i forhold til Nord-Norge? Hva er av interesse for turoperatører? Her er rapporten fra NTW.

Vedlagte filer

  • Rapport fra NTW 2018