26.03.2014 - Pressearbeidet for 2012 resulterte annonseverdi på redaksjonell omtale av Nord-Norge i utlandet, på over 239 millioner kroner.

Pressearbeid er et viktig satsningsområde for NordNorsk Reiseliv AS (NNR). I 2012 er beregnet annonseverdi på redaksjonell omtale av Nord-Norge i utlandet, på over 239 millioner kroner. Dette er en økning på hele 51 prosent i forholdt til året før. -Dette viser at Nord-Norge er en ettertraktet destinasjon både for internasjonale journalister og turoperatører, men også et yndet sted for fotografer og film team, sier Arne Trengereid, Adm.dir. i NNR.

Synlighet og eksponering

Redaksjonell omtale oppfattes ofte som mer troverdig og av større betydning for forbrukere. Det er derfor et viktig og effektivt markedsføringsverktøy. Redaksjonell omtale beregnes ved å vurdere kostnadene ved  kjøp av tilsvarende annonseplass.

488 på befaring i Nord-Norge

NNR koordinerte 106 presseturer med til sammen 324 personer, og 19 turoperatør/reisebyrågrupper med totalt 164 personer. Bland de turene med størst gjennomslag i 2012 kan vi nevne;  

  • Etter en gruppepressetur fra Russland skrev aktualitetsmagasinet Afisha Mir en 14 siders artikkel om Svalbard. Dette har en estimert verdi på over 1 million kroner.
  • I februar besøkte Dagblad van het Noordened fra Nederland Lofoten og skrev en tre siders artikkel som beregnes å ha en annonseverdi på 382 158 kroner.
  • Den kjente italienske fotografen Luca Baracali, laget en dokumentar om nordlyset som ble vist for fire millioner seere og ligger stadig tilgjengelig på hans websider. 
  • Sommer 2012 kom den største turoperatøren i Sør-Korea «Hanjin Travel»/ «Kal Pak Tour» på befaring til Nord-Norge. I 2013 er det fem direkte charterfly fra Seoul til Oslo, hvor Nord-Norge står på programmet til de reisende.
  • Annonseverdien for 2012 i Japan ligger på fantastiske 72 822 040 kroner. Dette skyldes først og fremst fire flotte TV-program fra Nord-Norge som ble vist på ulike nasjonale TV-kanaler i Japan.

Suksessfullt pressearbeid gir stor gevinst

Før alle presseturer utarbeides det individuelle program tilpasset hvert enkelt besøk. Dette gjøres ofte i tett samarbeid med destinasjonsselskapene, reiselivsaktører og Innovasjon Norge. I 2012 hadde NNR individuelle reisende journalister, turoperatører, tematurer, bloggere, radio og tv-team på befaring i vår vakre landsdel. Vi arrangerte også for første gang en ren pressetur for spanske bloggere. Resultatet fra blogger er vanskelig å måle i tradisjonell annonseverdi, men det er spennende å se at den mest populære tweeten, som omhandlet Nordkapp, hadde over 39 delinger, 210 kommentarer og til sammen mer enn 200 000 lesere.   

Visningsturer for turoperatører

Visningsturer for turoperatører og reisebyråagenter er også en viktig del av jobben som NNR utfører. Reiselivsaktørene som får besøk av turoperatørene får en unik mulighet til å presentere egne produkter, og inngå forretningsavtaler der og da. Det sies at det er mye enklere å selge noe man har opplevd selvDette er også vår erfaring og anser derfor visningsturer som særdeles viktig, sier John-Steve Linløkken, Markedsstrategisk leder i NordNorsk Reiseliv AS.

God investering

Det å arrangere og være vertskap for presseturer innebærer en del kostander for de involverte partnere. Likevel er synlighet og eksponering av så stor betydning at det er verdt investeringen. Mangfoldet av presse- og mediekanaler har vært stort i år.

Oversikt over beregnet annonseverdi i utvalgte markeder;

Danmark:                                 2 225 675 NOK

Frankrike:                                  6 676 908 NOK

Finland                                         219 395 NOK

Italia:                                       12 882 676 NOK

Japan:                                     76 025 940 NOK *

Nederland/Benelux                7 416 676 NOK

Polen                                        4 778 672 NOK

Russland                                 7 200 109 NOK

Spania                                    15 372 576 NOK

Storbritannia:                         12 040 764 NOK

Sverige:                                     2 342 838 NOK

Tyskland:                                33 550 634 NOK

USA:                                        58 888 278 NOK  

Totalt                                     239 621 141 NOK

* inkl. TV

 

For mer informasjon ta kontakt med Arne Trengereid, Adm. dir. i NordNorsk Reiseliv AS, mob.: 901 76 000.